Vinabook Reader là ứng dụng đọc sách & tạp chí điện tử có bản quyền, đọc không giới hạn số lượng sách lên đến 10.000 tựa. Ứng dụng chúng tôi có đầy đủ thể loại sách và được cập nhật mới mỗi ngày.

3 bước đơn giản để đọc sách miễn phí

1Cài đặt ngay ứng dụng


2Nhận mã quà tặng tại mục Cá Nhân


3Mời bạn bè cài đặt ứng dụng
Nhập mã giới thiệu của bạn

Mỗi tài khoản được tối đa 35 ngày đọc miễn phí thông qua chương trình giới thiệu này.Cài đặt ngay